Bemærk at modellen stadig mangler finish ved tilslutninger til eksisterende veje/stier, landskabstilpasning ved voldene, træer samt faunapassager.
Tidspunkt på dagen:  

Disclaimer